poslat odkaz na aplikaci

Vánoční zvoneček / Xmas bell


4.8 ( 9328 ratings )
Nástroje Životní styl
Vývojář: Daniel Pesek
0.99 USD

Návod na použití:
a) vyberte jeden ze tří druhů zvonění,
b) nastavte hlasitost (ne zvonění), tlačítky hlasitosti nebo z ovládacího centra,
c) nastavte čas a spusťte odpočítávání,
d) položte telefon ke stromečku (nezamykejte telefon) a čekejte na zvoneček :)

Veselé Vánoce!


Christmas bell instructions:
a) choose one of three sound effects,
b) adjust the volume (by volume buttons),
c) set the time and start the countdown,
d) put the phone under the tree and (dont lock the phone) wait until you hear the bell ring :)

Happy Christmas!