send link to app

Vánoční zvoneček / Xmas bell app for iPhone and iPad


4.8 ( 9328 ratings )
Utilities Lifestyle
Developer: Daniel Pesek
0.99 USD
Current version: 1.2, last update: 8 months ago
First release : 20 Dec 2016
App size: 20.85 Mb

Návod na použití:
a) vyberte jeden ze tří druhů zvonění,
b) nastavte hlasitost (ne zvonění), tlačítky hlasitosti nebo z ovládacího centra,
c) nastavte čas a spusťte odpočítávání,
d) položte telefon ke stromečku (nezamykejte telefon) a čekejte na zvoneček :)

Veselé Vánoce!


Christmas bell instructions:
a) choose one of three sound effects,
b) adjust the volume (by volume buttons),
c) set the time and start the countdown,
d) put the phone under the tree and (dont lock the phone) wait until you hear the bell ring :)

Happy Christmas!